Шалаи - Тибор Снежана

Предмети: I Музичка култура I Хор и оркестар I ЧОС I

Портфолио

МОЈ ПОРТФОЛИО

Основна школа „Вук Караџић“

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“

Шабац

ПОРТФОЛИО

професионалног развоја наставника

Наставник:         Снежана Шалаи Тибор

Радно место:      Наставник музичке културе и хора и оркестра

Наставник клавира у средњој музичкој школи одсека ТО,ВИ

 

Шабац, школска 2014/2015. година

 

 

Садржај

 

Радна биографија. 3-5

Стручно усавршавање.....................................................................................................................................6

Обавезно стручно усавршавање. 7-8

Акредитовани програми стручног усавршавања. 8-

Акредитовани стручни скупови, летње и зимске школе. 8-9

Реализатор акредитованих програма стручног усавршавања. 9

Остали облици стручног усавршавања. 9

Неакредитовани семинари, обуке, конференције и стручни скупови. 9-11

Учешће у пројектима. 11

Објављени радови, чланци, књиге, аутор, коаутор. 12

Чланство у домаћим, међународним и стручним организацијама. 12

Похвале, награде, студијске посете... 12

Материјали – примери добре праксе. 13

   Годишњи план професионалног развоја за 2015/2016. годину.........................................................14-15

Извештај о стручном усавршавању и напредовању..............................................................................16-18

Прилози...........................................................................................................................................................18

Лична професионална филозофија. 19

Процена компетенција (самопроцена ефеката рада) 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАДНА БИОГРАФИЈА

 

 

 

 

Радна биографија

 

ОПШТИ ПОДАЦИ

Име и презиме Снежана Шалаи Тибор

Рођена: 16.03.1973. г.

ЈМБГ 1603973777041

Адреса становања: Церска 25/35  Шабац

Телефон: +381 63 281 202

Email: sne73ster@gmail.com
 

РАДНО ИСКУСТВО

 

Од 

До

Установа

Радно место

1996

1997

Основна школа ''Десанка Максимовић''

Земун

Наставник музичке културе

1999

И данас радим

Музичка школа ''Михаило Вукдраговић'' Шабац

Наставник клавира у средњој

музичкој школи одсека ТО,ВИ.

(50% радног времена)

2000

И данас радим

Основна школа ''Вук Караџић'' Шабац (Мачвански Причиновић)

 

Наставник музичке културе

(50% радног времена)

 

 

        Звање       

Испит за лиценцу

 

Професор опште музичке педагогије

 

Положен 2004.год.

 

ОБРАЗОВАЊЕ

  • 1992. год
  • Завршила средњу музичка школу „Јосип Славенски“ (садашња ''Михаило Вукдраговић'' Шабац- смерове- Музички сарадник; и Музички извођач-виолина.

 

  • 2001.год

.

  • Факултет Музичке Уметности у Београду стекла сам звање Дипломирани професор опште музичке педагогије.

 

ВЕШТИНЕ

Матерњи језик:

Српски

 

Страни језик:

Енглески

 

Р

зумевање

Говор

Писање

Слушање

Читање

Интеракција

Продукција

А2

А2

Б

 

А

 

Б1

 

 

 

 

Рад на рачунару:

 

Да : M. O. Word, M. O. Power Point, M. O. Excel, Muse Score, Windows Movie Maker, Edu Star, Finale, Weeblu, Web alati2.o, OneNote, Publisher,PurposeGames, Mindomo, Serif

 

 

Возачка дозвола:

Возачка Б - категорије

 

       

 

О С Т А Л О:

Наставник изборног предмета „Хор и оркестар“ у ОШ“Вук Караџић“ Шабац (М.Причиновић)

2010.-

Наставник изборног предмета Грађанско васпитање у ОШ“Вук Караџић“ Шабац

2013.-2014.

Председник Стручног већа за уметност и вештине (актив музичке културе,актив ликовне културе,актив физичког васпитања), у ОШ“Вук Караџић“ Шабац

2010.-

Члан Педагошког колегијума у ОШ“Вук Караџић“ Шабац

2010.-

Члан Актива за Школско развојно планирање у ОШ“Вук Караџић“ Шабац

2014.-

Члан тима за промоцију школе у ОШ“Вук Караџић“ Шабац

2012.-

Координатор тима за стручно усавршавање у ОШ“Вук Караџић“ Шабац

2012.-2014.

Члан тима за стручно усавршавање у ОШ“Вук Караџић“ Шабац

2014.-

Учешће у изради Школског програма (музичка култура) у ОШ“Вук Караџић“ Шабац

2014.

Члан тима за Ноћ музеја у ОШ“Вук Караџић“ Шабац

2014.

Рад на организацији свих врста приредби у ОШ“Вук Караџић“ Шабац (М.Причиновић)

2000.-

Организатор екскурзије наставника(Вишеград,Требиње,Дубровник,Мостар)

Август 2014.

Члан тима за сарадњу са родитељима у ОШ“Вук Караџић“ Шабац

2015.-

Један од ментора Ученичког парламента у ОШ“Вук Караџић“ Шабац

2015.-

Заменик шефа клавирског одсека ТО,ВИ МШ“Михаило Вукдраговић“ Шабац

2013.-

Члан тима за стручно усавршавање у МШ“Михаило Вукдраговић“ Шабац

2012.-

Члан тима за сарадњу са установама и институцијама у граду, МШ“Михаило Вукдраговић“ Шабац

2012.-

Припрема ученика за такмичење и пријемни испит на  факултет из клавира ТО,ВИ. Запажени резултати:

*2010.  Невена Торбица-1. награда (С.Митровица);                                                       Исидора Пушкић-1.награда (С.Митровица);

*2011.  Стефан Јаковљевић-1. награда (С.Митровица);Милош Петровић-2. награда (С.Митровица).

2014. Стефан Јаковљевић био 1. на листи на пријемном испиту са максималних 20 бодова на ФИЛУС-Крагујевац.

2015. Петар Тодоровић био 1. на листи на пријемном испиту у Источном Сарајеву.

2009.-

Један од администратора странице „Сви ми који предајемо музичко“  на Фејсбуку

2013.-

Учешће у  евалуацији и презентацији уџбеника ИК „КЛЕТТ“ (7. разред)

2014.

Рецензија рукописа Музичка култура (Распевано дете3),за 3. разред-Марија Гаљевић,ИК „БИГЗ“

2014.

Члан оркестра (тренутно почасни члан) КУД“Абрашевић“ Шабац

2001.-

Члан ПСД „Цер“ Шабац

2015.-

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обавезно стручно усавршавање

 

Акредитовани програми стручног усавршавања[1]

БР

НАЗИВ ПРОГРАМА

ИНСТИТУЦИЈА

МЕСТО,

ДАТУМ

К / П

ТИП

КАТ. БР

АКР.БР.

БОД

1.

Модуларни програм перманентне

рачунарске  обуке

 Основна школа ''Вук Караџић'' Шабац

Шабац, 20.02.2004.год.

-

193/2002-3412-65010

30

2.

Вршњачка медијација за одрасле

(GTZ  пројекат)

Музичка школа ''Михаило Вукдраговић'' Шабац

Шабац,

22.-24.08.2007. год.

-

-

24

3.

17 педагошких техника у музичкој настави

Музичка школа ''Михаило Вукдраговић'' Шабац

Шабац,

06.-08.03.2009. год.

-

Кат. 2008/2009381

24

4.

Бетовен као педагог

Музичка школа ''Михаило Вукдраговић'' Шабац

Шабац,

06.-08.03.2011. год.

-

Кат. 2010/2011367

24

5.

Одељенски старешина као посредник у конфликтима ученика

ЦСУ Шабац

Шабац,

03.-04.12.2011. год.

-

Кат. 2011/2012600

16

6.

Примена уметничке литературе у настави солфеђа

Музичка школа ''Михаило Вукдраговић'' Шабац

Шабац,

30.-31.01.2012. год.

-

Кат. 2011/2012403

16

7.

Учимо да учимо

ЦСУ Шабац

Шабац,

17.-18.03.2012. год.

-

Кат. 2011/2012700

16

8.

Јачање капацитета наставника за васпитни рад

ЦСУ Шабац

Шабац,

21.-22.04.2012. год.

-

Кат. 2011/2012514

16

9.

Стручно усавршавање-ЦСУ Лесковац

ЦСУ Шабац

Шабац,

10.06.2012. год.

 

 

6

10.

Рад на интерпретацији композиција различитих стилова у настави клавира

Музичка школа ''Михаило Вукдраговић'' Шабац

Шабац,

10.-11.06.2012. год.

-

Кат. 2011/2012406

16

11.

Примена индивидуализованог образовног плана у раду са децом изразитих музичких способности,са освртом на европску праксу

Музичка школа ''Михаило Вукдраговић'' Шабац

Шабац,

15.06.2012. год.

-

Кат. 2011/2012402

8

12.

Директор,лидер или менаџер

ЈАТ апартмани-Копаоник

ЗМБШ

Копаоник,

6.-7.10.2012. год.

-

Кат. 2012/2013905

16

13.

Добре и лоше стране учешћа на такмичењима, код деце са изразитим музичким способностима

ЈАТ апартмани-Копаоник

ЗМБШ

Копаоник,

10.10.2012. год.

-

Кат. 2012/20131/33

8

14.

Управљање стресом деце, наставника и родитеља

ЈАТ апартмани-Копаоник

ЗМБШ

Копаоник,

10.-11.10.2012. год.

-

Кат. 2012/2013105

16

15.

Ауторитет, та тешка страна реч

ЦСУ Шабац

Шабац,

02.-03.11.2012. год

-

Кат. 2012/2013

20132014113

16

16.

Улога педала у тонском обликовању дела ѕа клавир кроз све епохе

Музичка школа ''Михаило Вукдраговић'' Шабац

Шабац,

16.-17.11.2012. год

-

860-734/2012.

16

17.

Педагошко-инструктивни рад у школи и предшколској установи

Основна школа ''Вук Караџић'' Шабац

Шабац,

15.-16.12.2012. год

-

Кат. 2012/2013

20132014540

16

18.

СТРУЧНЕ ТРИБИНЕ-Законски оквир који регулише образовно-васпитни систем;Правилник о вредновању квалитета рада установа и Правилник о стручном усавршавању

Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац

Шабац,

20.02.2013. год

-

860-444/2012.

6

19.

Усавршавање компетенција наставника за савремено праћење и вредновање постигнућа ученика

 

ЦСУ Шабац

Шабац

11.-12.05.2013. год.

 

Кат. 2012/2013

20132014549

16

20.

Једноставно извиђаштво

ЦСУ Шабац

Шабац

 

 

 

8

21.

Семинар за наставнике грађанског васпитања

ЦСУ Шабац

Шабац

 

К1,К2

 

8

22.

World Music-корак ка савременој настави муике

УК Пароброд

Београд

28.11.-30.11.2013. год.

Београд

 

К1,П

860-735/2012.

18

23.

СТРУЧНЕ ТРИБИНЕ-Законски оквир који регулише образовно-васпитни систем;Правилник о оцењивању;Формулари за праћење

Висока школа струковних студија за васпитаче

Шабац

31.01.2014.

Шабац

 

860-444/2012

6

24.

Мултимедија у настави и учењу у основној школи

Основна школа ''Вук Караџић'' Шабац

29.-30.03.2014.

Шабац

 

1124-3/2012

16

25.

Дисциплина и партнерство породице и школе-мисаона активација,комуникација,правила,управљања у кризи

Музичка школа ''Михаило Вукдраговић'' Шабац

29.11.2014.

Шабац

К4,П6

Кат. 2014/2015

2015/201692

8

26.

Музички ансамбли у основним и средњим школама-најкраћи пут од наставног часа до јавног наступа

ЦСУ Шабац

25.04.2015.

Шабац

К1,П2

733

8

27.

Траснсфер знања и интердисциплинарност наставних садржаја стручних и општеобразовних предмета у области музичке уметности

Музичка школа ''Михаило Вукдраговић'' Шабац

17.10.2015.

К2,П2

764

8

УКУПНО БОДОВА:

386

 

Акредитовани стручни скупови, летње и зимске школе[2]

БР

НАЗИВ

ИНСТИТУЦИЈА

МЕСТО,

ДАТУМ

ТРАЈАЊЕ

АКР.БР.

БОД

1.

Трибина о искуствима о примени општеобразовних стандарда

ЦСУ Шабац

 

Шабац

1 дан

 

1

2.

Квалитет уџбеника и његово коришћење-трибина

КЛЕТТ

ЦСУ Шабац

05.12.2012.

Шабац

1 дан

1835-44/2012

1

3.

Музика-покрет-плес

Плесни центар '' Младост '' Београд

23.-24.02.2013.

Београд

2 дана

 

2

4.

Принципи оцењивања на музичким такмичењима

МШ '' Михаило Вукдраговић '' Шабац

Март 2013.

1 дан

 

1

5.

Међународна конференција

ISDET 2013.

SASA COMMITTEE

FOR EDUCATION (Учесници-Снежана Шалаи Тибор,Снежана Поповић,Весна Петровић,присуство)

САНУ-Београд

24.-25.10.2013.

2 дана

 

4?

6.

Музика-историја,симбол и естетика у Европској ликовној уметности

ЦСУ

Шабац

15.06.2013.

Шабац

1 дан

241-4/2013.

1

7.

Каква питања воде до знања-трибина

КЛЕТТ

ОШ '' Стојан Новаковић '' Шабац (Летњиковац)

23.01.2014.

Шабац

1 дан

2107-4/2013

1

8.

Правна заштита запослених у просвети-трибина

ЦСУ

Шабац

14.05.2014.

Шабац

1 дан

269-4/2013

1

9.

Зашто је вредно самовредновање ученица и ученика-трибина

КЛЕТТ

ОШ '' Стојан Новаковић '' Шабац (Летњиковац)

28.11.2014.

Шабац

1 дан

-

1

УКУПНО БОДОВА:

9

(13?)

 

 

 

 

 

Реализатор акредитованих програма стручног усавршавања[3]

БР

НАЗИВ и начин учествовања

ИНСТИТУЦИЈА

ГОДИНА АКРЕДИТАЦИЈЕ

ТРАЈАЊЕ

АКР.БР.

1.

 

 

 

Мени