Вести

Угледни  час на тему „Соларна  енергија - спој више наука“ - пројектна настава

Дана 27.12.2018. године  у  11:35 сати одржан је угледни час (пројектна настава)  са  темом „Соларна  енергија – спој више наука“ у ОШ „Вук Караџић“ Мачвански  Причиновић.  Идеја за његово одржавање  је  резултат  учешћа у  пројекту „Соларна енергија – спој више наука“  (организатор Центар за промоцију науке и ЦСУ Шабац, са партнером Друштвом информатичара Новог Сада) као евалуација  пројектних  активности. Пројектне  активности  су  трајале 2 недеље из следећих  наставних предмета: физике (енергија, фотони, фотоелектрични ефекат, принцип рада батерије); математике (пројектовање задатка у коме ће се израчунати исплативост инсталирања соларних  панела на кров школе); техничког и инфрматичког образовања (прављење паноа на тему  енергије и обновљивих извора енергије, прављење макета); српског  језика (смишљање и писање песме на тему соларна енергија); француског  језика (прикупљање текстова на француском језику који  говоре о соларној енергији, историјату и симултани  преводи); музичке културе  (увежбавање  извођења певањем песме компоноване на смишљену песму о соларној енергији);  ликовне  културе (израда цртежа на тему соларна енергија);  Хора и оркестар(увежбавање  извођења певањем песме компоноване на смишљену песму о соларној енергији ), ЧОС-а ( учествовање у припреми  организације  реализације угледног часа).

  • У уводном делу часа водитељ  је упознао присутне о пројекту, његовом значају  и циљевима.
  • У централном делу  изабрани  ученици су  презентовали  резултате  рада на часовима, седам група по предметима (извештавање  резултата  рада).
  • У завршном   делу  часа  организовано је  такмичење  у игри  асоцијација (2 тима су се такмичила).
  • На крају су  ученици  вредновали час и шта им се свидело (или није свидело) и шта су научили.

Пројектним активностима  су  били обухваћени   сви ученици  од 5. до 8. разреда (око 120 ученика) из  предмета (музичка култура, хор и оркестар и ликовна култура), физика (8/4 и 8/5); француски језик (8/5);техничко и информатичко образовање (6/3 и 8/4); математика (8/5); српски језик (8/5);  а на угледном часу је учествовало 42  ученика.

Пројектна  настава је  успешно реализована,  а ученици су за припрему  угледног часа   користили:  интернет, часописе,  енциклопедије  и помоћ предметних  наставника.

За пројектну наставу ученике припремили  наставници: Срећко Илић – професор физике, Маријана  Гаврић – професор француског језика, Јелица Спасојевић – професор техничког  и информатичког образовања, Марко Обрадовић – професор математике, Весна Станић – професор ликовне културе, Илинка Шуваковић – професор српског језика, Снежана Шалаи Тибор –професор музичке културе.

Циљеви: развијање свести  о озбиљним  еколошким  проблемима,  светских  размера, повезаних  са  производњом и  коришћењем  енергије; осамостаљивање ученика у раду; развијање личне одговорности за реализацију  пројектне наставе;  употреба  савремених технологија;  развој социјалних  и комуникацијских  вештина које јачају самопоуздање ученика;  стицање дуготрајних  знања,  вештина и навика применљивих   у свакодневном животу.

Продукти пројектне наставе: презентација у "Power Pointu", "Word" документи, фотографије, макете, пано, ликовни радови, ауторска песма (текст и музика), видео клип креиран на  ауторску песму који  у себи садржи све пројектне  активности.

Угледном часу су присуствовали: директор школе – Драгослав Павловић, педагог – Олга Тошковић, психолог – Данијела Рељић, колегинице, колеге, ученици.

Аутор и ментор пројектне наставе:
Снежана Шалаи Тибор, професор музике

План школе

План школе

Пројекти

Друга шанса

Акције

Заштита ученика од насиља
НТЦ радионице

Школски часопис

Часопис ОШ Вук Караџић : Шабац