Документа

Пројекат: Бесплатни уџбеници

Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће и ове године реализовати пројекат „Бесплатни уџбеници за школску 2019/2020. годину“.

ПРАВО НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ имају следеће категорије ученика:

 • Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
  ДОКАЗ: решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
 • Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану);
  ДОКАЗ: за ову категорију ученика школа поседује податке и документацију;
 • Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет).
  ДОКАЗ: потврда образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента за свако дете у породици.

НАПОМЕНА: за ученике наше школе не издају се потврде, јер их школа већ има у евиденцији.

ВАЖНО:

 • Потребну документацију доставити рачуноводству школе до 13.3.2019. године.
 • Ученици чији родитељи не доставе тражене доказе (документацију) најкасније до 13. марта 2019. године неће имати могућност добијања бесплатних уџбеника.

План школе

План школе

Пројекти

Друга шанса

Акције

Заштита ученика од насиља
НТЦ радионице

Школски часопис

Часопис ОШ Вук Караџић : Шабац