Документа

Пројекат: Бесплатни уџбеници за будуће прваке

ЗА БУДУЋЕ ПРВАКЕ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће и ове године реализовати пројекат „Бесплатни уџбеници за школску 2019/2020. годину“.

ПРАВО НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ имају следеће категорије ученика:

  • Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
    ДОКАЗ: решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
  • Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану);
    ДОКАЗ: за ову категорију ученика школа поседује податке и документацију;
  • Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет).
    ДОКАЗ: потврда образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента за свако дете у породици.

НАПОМЕНА: за ученике наше школе не издају се потврде.

ВАЖНО:

  • Молимо Вас да потребну документацију благовремено прикупите и предате васпитачици, најкасније до 31.5.2019. године, да би све било спремно када се уђе у процедуру набавке уџбеника за први разред.

 

План школе

План школе

Пројекти

Друга шанса

Акције

Заштита ученика од насиља
НТЦ радионице

Школски часопис

Часопис ОШ Вук Караџић : Шабац