O школи

Наставни кадар

Презиме и име наставника

Степен стручне спреме и занимање

Аврамовић Милан

VII

Професор француског језика

Алфиревић Милка

VII

Професор разредне наставе

Бајевић Марко

VII

Мастер професор информатике и технике

Бајрић Катарина

IV

Апсолвент математике

Башић Сенка

VII

Професор енглеског језика и књижевности

Богићевић Милан

VII

Професор разредне наставе

Бурсаћ Светлана

VII

Професор разредне наставе

Вели Мехмедали

VII

Дипломирани исламски теолог

Веселиновић Роксандра

VII

Мастер професор технике и информатике

Вујаковић Слађана

VII

Мастер професор језика и књижевности – србиста

Вуковић Весна

VII

професор српског језика и књижевности

Гаврић Маријана

VII

Професор француског језика и књижевности

Гајић Зоран

VII

Професор физичке културе

Гмизић Јелена

VII

Мастер професор језика и књижевности

Гмизић-Опачак Снежана

VII

Дипломирани географ

Делић Јовица

VII

Професор физичког васпитања

Драгојевић Милена

VII

Професор разедне наставе – педагошки саветник

Ђокић Драганка

VI

Наставник разредне наставе

Ђурић Бранислава

VII

Професор биологије – смер наставни

Ђурић Драгана

VII

Професор разредне наставе

Ерчић Милена

VI

Наставник разредне наставе

Златковић Јелена

VI

Наставник разредне наставе

Ивковић Мирковић Ана

VII

Дипломирани сликар

Исаиловић Александра

VII

Професор историје

Јовановић Татјана

VII

Професор разредне наставе

Јовић Милица

VII

Мастер инжењер информационих технологија

Карајловић Иван

VII

Мастер учитељ

Катић Аћим

VII

Мастер математичар – професор математике

Керкез Грбић Весна

VII

Професор енглеског језика и књижевности

Комановић Стевановић Александра

VII

мастер професор физике

Лазић Милан

VI

Наставник разредне наставе

Лолић Нада

 

VII

Професор разредне наставе

Лукић Јелена

VII

Мастер учитељ

Мањенчић Зора

VII

Дипломирани хемичар

Мањенчић Милена

VII

Професор разредне наставе

Матић Јасмина

VII

Дипломирани историчар

Мијаиловић Јована

VII

Мастер учитељ

Мићић Александар

VII

Мастер професор технике и информатике

Мркић Жарко

VII

Професор српског језика и књижевности

Недељковић Горана

VII

Професор разредне наставе

Обрадовић Марко

VII

Мастер математичар – професор математике

Панић Мирослав

VII

Мастер професор биологије

Пановић Александар

VII

Мастер професор физичког васпитања и спорта

Поповић Зоран

VII

Професор разредне наставе

Поповић Снежана

VII

Професор разредне наставе –педагошки саветник

Ранковић Ђерић Снежана

VII

Професор музичке културе

Савковић Тања

VII

Мастер учитељ

Симеуновић Биљана

VII

Дипломирани теолог

Симић Михаило

VII

Мастер теолог

Стаменковић Јелена

VII

Мастер географ

Станић Весна

VI

Наставник ликовне културе

Станојловић Данијела

VII

Професор разредне наставе

Томић Бранко

VI

Наставник разредне наставе

Томић Ивица

VII

Професор разредне наставе

Томић Младенка

VII

Професор француског језика

Топузовић Митровић Снежана

VII

Дипломирани филолог енглеског језика и књижевности - мастер

Цветковић Мирјана

VII

Професор разредне наставе

Чолић Татјана

VII

Професор разредне наставе –педагошки саветник

Шалаи Тибор Снежана

VII

Дипломирани музички педагог

Шуваковић Илинка

VII

Мастер професор језика и књижевности – србиста

 

Недић Наташа

 VII

мастер ликовни уметник

План школе

План школе

Пројекти

Читалићи
Партнерство за праведно и квалитетно образовање
Друга шанса