O школи

Наставни кадар

Презиме и име наставника

Степен стручне спреме и занимање

Аврамовић Милан

VII

Професор француског језика

Алфиревић Милка

VII

Професор разредне наставе

Бајевић Марко

VII

Мастер професор информатике и технике

Башић Сенка

VII

Професор енглеског језика и књижевности

Богићевић Милан

VII

Професор разредне наставе

Вујаковић Слађана

VII

Мастер професор језика и књижевности – србиста

Вуковић Весна

VII

професор српског језика и књижевности

Гаврић Маријана

VII

Професор француског језика и књижевности

Гајић Зоран

VII

Професор физичке културе

Гајић Јованка

VI

Наставник српског језика и књижевности

Гмизић Јелена

VII

Мастер професор језика и књижевности

Гмизић-Опачак Снежана

VII

Дипломирани географ

Делић Јовица

VII

Професор физичког васпитања

Драгојевић Милена

VII

Професор разедне наставе – педагошки саветник

Ђокић Драганка

VI

Наставник разредне наставе

Ђурић Бранислава

VII

Професор биологије – смер наставни

Бурсаћ Светлана

VII

Професор разредне наставе

Ерчић Милена

VI

Наставник разредне наставе

Живановић Предраг

VII

Професор физичког васпитања

Златковић Јелена

VI

Наставник разредне наставе

Ивковић Ана

VII

Дипломирани сликар

Илић Срећко

VII

Дипломирани физичар

Исаиловић Александра

VII

Професор историје

Јовановић Татјана

VII

Професор разредне наставе

Катанић Маја

VII

Дипломирани физичар

Катић Аћим

VII

Мастер математичар – професор математике

Керкез Грбић Весна

VII

Професор енглеског језика и књижевности

Костић Борисав

VII

Дипломирани математичар

Лазић Милан

VI

Наставник разредне наставе

Лолић Нада

 

VII

Професор разредне наставе

Манојловић Дејан

VII

Професор географије

Мањенчић Зора

VII

Дипломирани хемичар

Мањенчић Милена

VII

Професор разредне наставе

Матић Јасмина

VII

Дипломирани историчар

Вели Мехмедали

VII

Дипломирани исламски теолог

Мркић Жарко

VII

Професор српског језика и књижевности

Недељковић Горана

VII

Професор разредне наставе

Обрадовић Марко

VII

Мастер математичар – професор математике

Панић Борисав

VII

Дипломирани машински инжењер

Панић Мирослав

VII

Мастер професор биологије

 

Петровић Весна

VII

Професор разредне наставе – педагошки саветник

Поповић Зоран

VII

Професор разредне наставе

 

Поповић Снежана

VII

Професор разредне наставе –педагошки саветник

Ранковић Ђерић Снежана

VII

Професор музичке културе

Срећковић Катарина

VII

Мастер професор енглеског језика и књижевности

Спасојевић Јелица

VII

Мастер професор технике и информатике

Станић Весна

VI

Наставник ликовне културе

Станојловић Данијела

VII

Професор разредне наставе

Тешић Маријана

VII

Дипломирани физичар

Митровић Стефан

VII

Дипломирани теолог

Бајић Небојша

VII

Дипломирани теолог

Томић Бранко

VI

Наставник разредне наставе

Томић Ивица

VII

Професор разредне наставе

Томић Младенка

VII

Професор француског језика

Топузовић Митровић Снежана

VII

Дипломирани филолог енглеског језика и књижевности - мастер

Веселиновић Роксандра

VII

Мастер професор технике и информатике

Цветковић Мирјана

VII

Професор разредне наставе

Чолић Татјана

VII

Професор разредне наставе –педагошки саветник

Џиновић Ана

VII

Дипломирани инжењер технологије

Шалај-Тибор Снежана

VII

Дипломирани музички педагог

Шашић Јелена

IV

Апсолвент математике

Шуваковић Илинка

VII

Мастер професор језика и књижевности – србиста

Ђукић Тања

VII

Професор разредне наставе

План школе

План школе

Пројекти

Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу
Чаробна интеркултурална мрежа пријатељства - Модул 5
Звуци мога краја - пројекат
Партнерство за праведно и квалитетно образовање
Друга шанса

Акције

Заштита ученика од насиља
НТЦ радионице

Школски часопис

Часопис ОШ Вук Караџић : Шабац