O школи

Кућни ред

У ШКОЛУ И НА ЧАСОВЕ ДОЛАЗИМО НА ВРЕМЕ, НЕ ЗАКАШЊАВАМО

 • Дежурни наставник долази у школу 20 минута пре почетка смене
 • Наставник је обавезан да на радно место дође 10 минута пре почетка часа..
 • Ученик долази у школу 10 минута пре почетка смене.
 • Родитељ поштује време предвиђено за пријем родитеља

ИЗОСТАЈАЊЕ СА НАСТАВЕ СЕ ПРАВДА НА ВРЕМЕ ...

 • Наставник најављује дан раније директору изистанак са посла.
 • Родитељ правда изостанаке свог детета у року од 8 дана

У ШКОЛУ ДОЛАЗИМО ПРИМЕРЕНО ОДЕВЕНИ

 • Непримерено је долазити у школу у прекратким сукњама, шорцевима, мајицама на бретеле, са великим деколтеима, голог стомака у припијеној и провидној одећи...

МЕЂУСОБНО КОМУНИЦИРАМО СА УВАЖАВАЊЕМ

 • Користимо речи које свако воли:
  молим, хвала, извини, изволи.

ПОШТУЈЕМО ПРАВА ДРУГИХ И ОЧЕКУЈЕМО ПОШТОВАЊЕ СВОЈИХ ПРАВА

 • Ученик има право на квалитетно образовање и васпитање, право на информације, право на учешће у одлучивању
 • Наставник има право на рад, право на информације, право на учешће у одлучивању
 • Родитељ има право на информације, право на учешће у одлучивању, право на жалбу...

У ШКОЛИ ЈЕ СТРОГО ЗАБРАЊЕНO:

 • СВАКИ ОБЛИК НАСИЉА И ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
 • ПУШЕЊЕ, УПОТРЕБА АЛКОХОЛА И НАРКОТИЧКИХ СРЕДСТАВА
  као и УНОШЕЊЕ БИЛО КАКВОГ ОРУЖЈА
 • ЗЛОУПОТРЕБА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА

ПРИЈАВЉУЈЕМО ДЕЖУРНОМ НАСТАВНИКУ СВАКО НАРУШАВАЊЕ КУЋНОГ РЕДА

План школе

План школе

Пројекти

Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу
Чаробна интеркултурална мрежа пријатељства - Модул 5
Звуци мога краја - пројекат
Партнерство за праведно и квалитетно образовање
Друга шанса

Акције

Заштита ученика од насиља
НТЦ радионице

Школски часопис

Часопис ОШ Вук Караџић : Шабац