O школи

Ваннаставно особље

Име и презиме

Радно место

Степен стручне спреме и занимање

Павловић Драгослав

Директор школе direktorosvuk@gmail.com

VII

Дипломирани географ

Пакић Мирјана

Помоћник директора школе osvuknastava@gmail.com

VII

Дипломирани школски психолог-педагог

Пакић Мирјана

Стручни сарадник - психолог

VII

Дипломирани школски психолог-педагог

Рељић Данијела

Стручни сарадник - психолог

VII

Дипломирани психолог

Тошковић Олга

Стручни сарадник - педагог

VII

Дипломирани педагог

Василић Вања

Секретар школе

VII

Дипломирани правник

Петковић Јелена

Андрагошки асистент

IV

Економско-комерцијални техничар

Банкарски техничар

Давидовски Ана

Педагошки асистент

VII

Дипломирани дефектолог

Срнић Милица Стручни сарадник - психолог

VI

Дипломирани психолог

Демоња Бранислава

Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове

VII

Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове

Шобић Душица

Стручни сарадник - библиотекар

VII

Мастер професор језика и књижевности

Петковић Петар

Домар/мајстор одржавања

VI

Инжењер електротехнике

Кнежевић Велизар

Домар/мајстор одржавања

IV

Електротехничар за постројења и мреже

Товаровић Слађана

Чистачица

III

Кројач женске одеће

Веселиновић Јасмина

Чистачица

III

Израђивач горњих делова обуће

Томић Маријана

Чистачица

III

Женски фризер

Урошевић Мирјана

Чистачица

III

Фризер

Гајић Јованка

Чистачица

I

НКВ радник

Миловановић Нада

Чистачица

I

НКВ радник

Митровић Драгана

Чистачица

III

Женски фризер

Гојковић Живанка

Чистачица

I

НКВ радник

Милосављевић Александра

Чистачица

IV

Хемијско технолошки техничар

Лолић Љиљана

Чистачица

III

Продавац

Веселиновић Јасмина

Сервирка

III

Израђивач горњих делова обуће

План школе

План школе

Пројекти

Читалићи
Партнерство за праведно и квалитетно образовање
Друга шанса