O школи

Ваннаставно особље

Име и презиме

Радно место

Степен стручне спреме и занимање

Павловић Драгослав

Директор школе direktorosvuk@gmail.com

VII

Дипломирани географ

Пакић Мирјана

Помоћник директора школе osvuknastava@gmail.com

VII

Дипломирани школски психолог-педагог

Пакић Мирјана

Стручни сарадник - психолог

VII

Дипломирани школски психолог-педагог

Рељић Данијела

Стручни сарадник - психолог

VII

Дипломирани психолог

Тошковић Олга

Стручни сарадник - педагог

VII

Дипломирани педагог

Василић Вања

Секретар школе

VII

Дипломирани правник

Петковић Јелена

Андрагошки асистент

IV

Економско-комерцијални техничар

Банкарски техничар

Давидовски Ана

Педагошки асистент

VII

Дипломирани дефектолог

Ерић Драгана Стручни сарадник - психолог

VI

Дипломирани психолог

Демоња Бранислава

Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове

VII

Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове

Шобић Душица

Стручни сарадник - библиотекар

VII

Мастер професор језика и књижевности

Петковић Петар

Домар/мајстор одржавања

VI

Инжењер електротехнике

Кнежевић Велизар

Домар/мајстор одржавања

IV

Електротехничар за постројења и мреже

Товаровић Слађана

Чистачица

III

Кројач женске одеће

Веселиновић Јасмина

Чистачица

III

Израђивач горњих делова обуће

Томић Маријана

Чистачица

III

Женски фризер

Урошевић Мирјана

Чистачица

III

Фризер

Гајић Јованка

Чистачица

I

НКВ радник

Миловановић Нада

Чистачица

I

НКВ радник

Митровић Драгана

Чистачица

III

Женски фризер

Гојковић Живанка

Чистачица

I

НКВ радник

Милосављевић Александра

Чистачица

IV

Хемијско технолошки техничар

Лолић Љиљана

Чистачица

III

Продавац

Веселиновић Јасмина

Сервирка

III

Израђивач горњих делова обуће

План школе

План школе

Пројекти

Партнерство за праведно и квалитетно образовање
Друга шанса