O школи

Ваннаставно особље

Име и презиме

Радно место

Степен стручне и занимање

Павловић Драгослав

Директор школе oskam@mts.rs

VII

Дипломирани географ

Пакић Мирјана

Помоћник директора школе osvuknastava@gmail.com

VII

Дипломирани школски психолог-педагог

Пакић Мирјана

Стручни сарадник - психолог

VII

Дипломирани школски психолог-педагог

Данијела Рељић

Стручни сарадник - психолог

VII

Дипломирани психолог

Тошковић Олга

Стручни сарадник - педагог

VII

Дипломирани педагог

Василић Вања

Секретар школе

VII

Дипломирани правник

Деспотовић Љиљана

Дипломирани економиста за финанскијско-рачуноводствене послове

VII

Дипломирани економиста

Петковић Јелена

Андрагошки асистент

IV

Економско-комерцијални техничар

Банкарски техничар

 

Педагошки асистент

 

Демоња Бранка

Референт за финансијско-рачуноводствене послове

IV

Економско техничар

Шобић Душица

Стручни сарадник - библиотекар

VII

Мастер професор језика и књижевности

Петковић Петар

Домар/мајстор одржавања

VI

Инжењер електротехнике

Кнежевић Велизар

Домар/мајстор одржавања

IV

Електротехничар за постројења и мреже

Товаровић Слађана

Чистачица

III

Кројач женске одеће

Веселиновић Јасмина

Чистачица

III

Израђивач горњих делова обуће

Бабић Љиљана

Чистачица

III

Конобар

Урошевић Мирјана

Чистачица

III

Фризер

Гајић Јованка

Чистачица

I

НКВ радник

Нада Миловановић

Чистачица

I

НКВ радник

Игњатовић Данка

Чистачица

I

НКВ радник

Гојковић Живанка

Чистачица

I

НКВ радник

Милосављевић Александра

Чистачица

IV

Хемијско технолошки техничар

Лолић Љиљана

Чистачица

III

Продавац

Веселиновић Јасмина

Сервирка

III

Израђивач горњих делова обуће

План школе

План школе

Пројекти

Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу
Чаробна интеркултурална мрежа пријатељства - Модул 5
Звуци мога краја - пројекат
Партнерство за праведно и квалитетно образовање
Друга шанса

Акције

Заштита ученика од насиља
НТЦ радионице

Школски часопис

Часопис ОШ Вук Караџић : Шабац