Вести

ПРОЈЕКАТ „БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ“

Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће и ове године реализовати пројекат „Бесплатни уџбеници за школску 2023/2024. годину“. 

ПРАВО НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ од 2. до 8. разреда (за будуће ученике 1. разреда Градска управа Шапца ће обезбедити бесплатне уџбенике) имају следеће категорије ученика:

1. Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);                                                                                                                                                    - ДОКАЗ: решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;

2. Ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по ИОП-1, ИОП-2, ИОП-3;          - ДОКАЗ: за ову категорију ученика школа поседује податке и документацију;

3. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, којима су потребни прилагођени уџбеници (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);                                                                             - ДОКАЗ: лекарски извештај

4. Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет).                                                                                    - ДОКАЗ: потврда образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента за свако дете у породици.

НАПОМЕНА: за ученике наше школе не издају се потврде, јер их школа већ има у евиденцији. 

ВАЖНО: Молимо родитеље да се пријаве рачуноводству школе ако испуњавају неки од ових услова, и да потребну документацију доставе до 6.4.2023. године. За све додатне информације можете се обратити Јелени Петковић, на телефон 015/343-326.

План школе

План школе

Пројекти

Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу
Чаробна интеркултурална мрежа пријатељства - Модул 5
Звуци мога краја - пројекат
Партнерство за праведно и квалитетно образовање
Друга шанса

Акције

Заштита ученика од насиља
НТЦ радионице

Школски часопис

Часопис ОШ Вук Караџић : Шабац