Вести

Приказ извештаја о спољашњем вредновању рада школе

У периоду 28-29. октобра 2015. године, у матичној школи ОШ „Вук Караџић“ Шабац, као и у свим издвојеним одељењима, обављено је спољашње вредновање рада школе од стране тима евалуатора од четири члана.

Општи квалитет образовне установе оцењује се оценама 1,2,3 и 4, с тим да је оцена 4 највиша оцена.

Наша школа је оцењена оценом 3, што значи да је остварено више од 50% свих стандарда, укључујући 75% стандарда који су кључни за вредновање.

План школе

План школе

Пројекти

Партнерство за праведно и квалитетно образовање
Друга шанса