Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу

Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу

Наша школа део је пројекта "Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу", који спроводе УНИЦЕФ и Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а средства је кроз бесповратну помоћ обезбедила Европска унија.

Циљ пројекта, у којем учествује 30 школа у Србији, смањење је дигиталног јаза и побољшање квалитета образовања за ученике из сиромашних породица, али и јачање компетенција наставног особља и педагошких асистената у пружању подршке у учењу на даљину деци из угрожених група и свеукупном повећању квалитета образовања за све ученике.

Захваљујући пројекту, нашој школи дистрибуирани су таблети и лаптопови у циљу формирања дигиталне библиотеке, а ова опрема намењена је ученицима и наставницима у сврху оснаживања квалитета образовања и једнаком приступу дигиталном учењу, а почеће са радом и школски Клуб за учење као врста подршке у мотивисању ученика за образовање и побољшавању исхода учења у складу са дигиталним напретком.

План школе

План школе

Пројекти

Читалићи
Партнерство за праведно и квалитетно образовање
Друга шанса