Јавне набавке

План јавних набавки 2023. године

Позив за подношење понуда у отвореном поступку - јавна набавка услуга организације и реализације екскурзија и настава у природи - 02/2020

Позив за подношење понуда - јавна набавка мале вредности - ограда - бр. 1/2020

претходна1234следећа