Јавне набавке

Позив за подношење понуда у отвореном поступку - јавна набавка услуга организације и реализације екскурзија и настава у природи - 02/2019

Позив за подношење понуда - јавна набавка мале вредности - угаљ - 01/2018

Позив за подношење понуда - јавна набавка мале вредности - угаљ - 01/2017